Ev Etiketlər Gavalı

Tag: gavalı

Sağlamlıq

sağlamlıq

Hissiyyat pozulmaları

Dəridən,əzələlərdən,sümük-oynaq sistemindən və daxili orqanlardan mərkəzi sinir sisteminə verilən impulslar 3 qrupa bölünür: * eksteroseptiv * proprioseptiv * interoseptiv Eksteroseptiv reseptorlar vasitəsilə dəridən və selikli qişalardan ağrı, temperatur...